Home » Politika » Usvojen nacrt budžeta za 2018: GRADSKA KASA U SLUŽBI RAZVOJA

Usvojen nacrt budžeta za 2018: GRADSKA KASA U SLUŽBI RAZVOJA

TREBINJE │ Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 11. redovnoj sjednici nacrt budžeta grada za 2018. godinu – u iznosu od 26.575.000 KM.

Gradska kasa u narednoj biće teža za 16,7% u odnosu na plan budžet grada za 2017. godinu, što je za 7,6% manje novca u odnosu na rebalans tekućeg budžeta, u koji je bilo uračunato i kreditno zaduženje za sanacije nasljeđenih dugovanja i kapitalne projekte.

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ukupno iznose 24.892.000 KM i veći su od rebalansiranog budžeta za ovu godinu za 13,7%.

INTERES INVESTITORA POJAČAO PRIHODOVNE POZICIJE

Poreski prihodi planirani u iznosu 3% višem od usvojenog rebalansa budžeta za ovu godinu, a značajniji rast očekuje se na pozicijama neporeskih prihoda, koji su u nacrtu budžeta za 2018. godinu veći za 22%, prije svega zbog projektovanog povećanja prihoda od zemljišne rente – za 66% višim u odnosu na rebalansirani ovogodišnji budžet.

Primici za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od 2.838.000 KM odnosno 28% više od rebalansiranog plana tekuće godine, a na osnovu interesa investitora za kupovinom gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetima u Zasad polju, Todorićima, Industrijskoj zoni, Volujcu, Policama, te za individualnom gradnjom.

Tekući rashodi za lična primanja planirani su na iznos od 8,4 miliona KM ili za 5,5% manje od usvojenog rebalansa prošlogodišnjeg budžeta za 2017. godinu, čime je i učešće izdataka na plate u ukupnim budžetskim rashodima smanjeno na 31,6%.

ŠEST MILIONA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Razvojnu komponentu budžeta za 2018. godinu čini više od 6 miliona KM opredjeljenih za finansiranje kapitalnih projekata.

Najveći dio planiranih kapitalnih investicija realizuje se u okviru Odjeljenja za prostorno uređenje, među kojima su radovi na projektu navodnjavanje trebinjskog polja u iznosu 750.000 KM, vatrogasni dom 370.000 KM,  saobraćajnice S-1 i ulica Nova ukupno760.000 KM, popločavanje pješačkih zona 200.000 KM, izgradnja zgrade za izbjegla i raseljena lica 110.000 KM, popločavanje Starog grada 200.000 KM, javnu rasvjetu 200.000 KM, sanacija poslovnog centra Tini 440.000 KM, atletsku stazu 300.000 KM, urbanistički plan Trebinja 120.000 KM, dok je u okviru Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove najveća stavka rekonstrukcija LED rasvjete u iznosu 300.000 KM.

PETROVIĆ: BUDŽET KREIRAN ZA POTREBE RAZVOJA

Gradonačelnik Luka Petrović u obraćanju odbornicima rekao je da 23% od ukupnih budžetskih rashoda planiranih za kapitalne projekte jasno opredjeljuje budžet za narednu godinu – u pravcu razvoja i investicija.

Uz to, naglasio je Petrović, nastavljen je i trend smanjenja budžetskih izdataka na plate zaposlenih, podsjetivši da se u mandatu prethodne administracije i do 50% ukupnih rashoda odnosilo na ove pozicije, dok je u nacrtu budžeta za narednu godinu udio rezervisan za lična primanja umanjen na 31,6% ukupnih rashoda.

On je dodao da nije zaboravljena ni socijalna komponenta gradske kase – istakavši da nacrt budžeta za 2018. godinu planira sredstva na nove doznake socijalno osjetljivim kategorijama, od finansiranja treće vantjelesne oplodnje, proširenja prava na materinski dodatak, do pomoći povratnicima, djeci na selu i demobilisanim borcima.

Za danas usvojeni nacrt budžeta glasalo je 18 odbornika, protiv je bilo pet, a dva odbornika uzdržana.

Uz opoziciju, i dva odbornika DNS ranije su najavila da će uskratiti podršku predloženom nacrtu budžeta, a zbog neslaganja sa rasporedom sredstava na određenim pozicijama.

Odbornici su prethodno usvojili Strategiju razvoja grada Trebinja do 2027. godine.

Najvažnijim strateškim dokumentom lokalne samouprave definisano je da se Trebinje, kroz ostvarenje ciljeva u ekonomiji, društvenom razvoju i zaštiti životne sredine – do kraja treće decenije 21. vijeka razvojno profiliše kao mjesto koje će po uslovima za privređivanje, kvalitetu i socijalnoj senzibilnosti u razvoju javnih usluga, te brizi o ekologiji –  biti poželjno za život i investiranje.

Radiotrebinje/R.S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*