Home » Politika » Mladi PDP-a Trebinje – Saopštenje za javnost

Mladi PDP-a Trebinje – Saopštenje za javnost

Mladi PDP-a poslali su nam saopštenje koje vam prenosimo u cijelosti: 

Mladi DNS-a u svojim saopštenjima iskazuju veliku zabrinutost za povećanje nataliteta.

Da ih je dobrobit mladih bračnih parova toliko interesovala, sugerisali bi svom predsjedniku gradskog odbora i odborniku svoje partije gospodinu Petru Ivankoviću da njihovu zabrinutost oko ovog problema iznese u raspravi u sklopu ove tačke dnevnog reda a ne da pravdavaju odsutnost svog odbornika besmislenim saopštenjima.

Važno je napomenuti zbog javnosti i građana Trebinja sledeće činenice.

U većini opština i gradova pomenuta taksa se već odavno naplaćuje. Kada su u pitanju veće opštine i gradovi, plaćanje administrativne takse za pomenutu uslugu je obavezno. Takse koje mladi bračni parovi moraju uplatiti na račun opštine su različite, a mladi bračni parovi su oslobođeni od plaćanja takse samo u opštinama sa malim brojem stanovnika gdje se sklapanje brakova obavlja uglavnom u prostorijama administrativne službe.

Što se tiče Republike Srpske, izlazak matičara, odnosno taksa za vjenčanje izvan opštinskih prostorija košta čak do 300 KM. Tako naprimer, u Doboju taksa iznosi 50 KM, u Banja Luci 200 KM, u Prijedoru 210 KM, u Bijeljini 220 KM, a u opštini Gradiška čak 300 KM. Kada je u pitanju Federacija BiH, cijena usluge iznosi od 50 do čak 700 KM, koliko se naplaćuje u sarajevskoj opštini Stari Grad za vjenčanja neradnim danima i praznicima. U Mostaru administrativna taksa za vjenčanje van prostorija administrativne službe iznosi 300 KM.

S obzirom da se, kao što je već navedeno, u svim većim gradovima i opštinama u BiH administrativna taksa za vjenčanja van prostorija administrativne službe već odavno naplaćuje, a imajući u vidu troškove administrativne službe, smatramo opravdanim uvođenje pomenute takse i u našem gradu.

Na kraju našeg saopštenja, zbog javnosti i građana Trebinja,važno je još jednom napomenuti da svečani čin zaključenja braka ostaje besplatan ukoliko se obavlja u prostorijama administrativne službe.

Mladi PDP-a Trebinje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*