Home » Kultura (page 30)

Kultura

Trebinje: Predstava „Mrešćenje šarana“

Na pozorišnoj sceni trebinjskog Kulturnog centra u subotu, 11. jula biće izvedena predstava „Mrešćenje šarana“ autora Aleksandra Popovića, u režiji Egona Savina i izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Republike Srpske. Riječ je o komediji sa farsama satire u kojoj će zaigrati glumci Željko Stjepanović, Anja Stanić, Boris Šavija, Aleksandar Stojković, Zlatan Vidović, Nikolina Jelisavac, Branko Janković i Sandra Ljubojević. To je ...

Read More »

Vrhun­ski maj­sto­ri ot­kri­li taj­ne fo­to­gra­fi­je u Trebinju

Tre­binje – Tre­binje je ovih da­na u zna­ku fo­to­gra­fi­je. a u okvi­ru tra­di­ci­onal­ne ma­ni­fes­ta­ci­je “Tre­binjski da­ni fo­to­gra­fi­je” održa­va­ju se mno­go­broj­ne ra­di­oni­ce po­put fo­to­gra­fi­sanja na te­re­nu ana­lo­gnim fo­to­apa­ra­tom i crno-bi­je­lim fil­mom, kao i izra­da tih fo­to­gra­fi­ja u la­bo­ra­to­ri­ji. Oni ko­ji že­le da ne­što na­uče o fo­to­gra­fi­ji – ima­ju od ko­ga i da na­uče. Me­đu naj­kva­li­te­tni­jim su To­mi­slav Pe­ter­nek i dr Zo­ran ...

Read More »

Predavanje o fotografiji u Trebinju

TREBINJE – Poznati srpski fotograf umjetnik starije generacije Tomislav Peternek iz Beograda održao je u Kulturnom centru, u okviru šestih “Trebinjskih dana fotografije”, predavanje jednostavnog naziva “O fotografiji”. “Predstavljanje i obeležavanje fotografije je tema koja se nameće kroz razne izložbe koje sam dosad imao i gledao, jer možete snimiti najbolju fotografiju, ali ako je niko nije video – ona ne ...

Read More »

35. “Festival festivala” u Trebinju

Danas je u maloj sali Gradske uprave Trebinje održan sastanak Savjeta Festivala festivala. Na sastanku je odlučeno da će se ovogodišnji, 35. po redu „Festival festivala“ održati od 25. do 31. jula 2015. godine u Kulturnom centru Trebinje. Pokrovitelj Festivala je Grad Trebinje. Program „Festivala Festivala“ i učesnici: 25.07.2015. Predstava „Odjeci“ – Bjelopoljsko pozorište (Crna Gora), po motivima drame „Čas“ ...

Read More »

Vikend aktivizma u Trebinju i Banjaluci

Udruženje građana “Oštra Nula” treći put organizuje “Vikend aktivizma” koji će se ove godine održati u Trebinju (od 7. do 10.avgusta) i Banjaluci (od 21. do 23.avgusta). Vikend aktivizma je zamišljen kao teoretsko-kreativno druženje kroz niz radionica u javnom prostoru. U ovom slučaju radionice će biti održane u parku Jovan Dučić (Trebinje) i parku Dr Mladen Stojanović (Banja Luka). Za ...

Read More »