Home » O nama

O nama

Korak Naprijed je dobrovoljna, nestranačka, nevladina, nenacionalna, nereligiozna i neprofitna organizacija koja za ciljeve ima:

– unaprijediti ekološku svijest kod mladih;
– omogućiti mladim ljudima priliku za ispunjavanje njihovih kreativnih i socijalnih potencijala;
– promovisati i razvijati volonterizam među mladima;
– skretati pažnju na potrebe i potencijale mladih ljudi među starijim generacijama i institucijama sistema;
– poticati razvoj bilo koje vrste alternativne kulture;
– promovisati kulturu poštovanja, kulturu dijaloga i nenasilja, zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava manjina i društveno marginalizovanih pojedinaca i grupa.

Djelatnosti O.O. Korak Naprijed su:
– organizovanje volonterskih ekoloških akcija i kampova;
– organizovanje kulturnih omladinskih manifestacija;
– edukacija mladih kroz treninge, programe i seminare;
– organizovanje humanitarnih akcija;
– sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih;
– organizovanje susreta mladih.

Usluge Omladinske organizacije “Korak Naprijed” su:

-Internet kafe
-PC Igraonica
-Štampanje
-Najniže cijene reinstaliranja
-Sve vrste servisa računara
-Narezivanje svih vrsta medija
-Prebacivanje sa digitalnih aparata na CD
-DOWNLOAD muzike, serija, filmova, igrica…itd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*