Home » Sve vijesti » Pokret ze restituciju pozvao gradske vlasti da zaustave prodaju obale Trebišnjice

Pokret ze restituciju pozvao gradske vlasti da zaustave prodaju obale Trebišnjice

Povodom mučnog saznanja da je prodaja obale rijeke Trebišnjice privatnom licu bez
licitacije I ispod svake do sada viđene cijene I vrijednosti, naše udruženje je donijelo odluku
da ne možemo ostati pasivni kao organizacija u službi građana. Smatramo da se kao možda
jedini preostali nepolitički subjekat registrovan I zastupan od dijela građana moramo oglasiti I
to:

OTVORENIM PISMOM

Koje upućujemo gradskoj upravi, odjeljenju za prostorno uređenje Grada Trebinja, svim

strankama I odbornicima u skupštini grada:

Poštovana gospodo,
Misija koja vam je pripala povjerenjem građana od Vas traži da se zalažete I štitite interese
grada I interese građana Trebinja.
Kao što već znate, naše udruženje poznato je po borbi za povrat nacionalizovane imovine te
stavljanje na snagu suspendovanog zakona o restituciji. Poslednjih godina uložili smo velike
napore kako bismo zaustavili bespravno otimanje zemljišta za izgradnju nove bolnice ali
nismo bili protiv njene izgradnje već protiv sve učestalije pojave otimanja javnih površina
bespravno I samovoljom državnih moćnika.
Ovim pismom želimo skrenuti pažnju javnosti i Vas na najnoviji presedan, toliko smion I
bezobziran čin prodaje obale rijeke Trebišnjice u dužini od čak 300 metara, I površine preko
12000 kvadratinih metara, na potezu od mosta Braniocima Trebinja do stare klaonice na
Rupama. Niz dosadašnjih odluka Ministarstva šumarstva I vodoprivrede Republike Srpske, te
preduzeća Vode Srpske A.D Bijeljina rezultirao je u Decembru mjesecu potpisivanjem
kupoprodajnog ugovora sa fizičkim licem iz Modriče ,čime je 12000 kvadratnih metara
prešlo iz državne svojine u privatnu. Cijena po kojoj je prodato ovo zemljište iznosi oko
120KM po kvadratnom metru, a prodaja je sprovedena u Banja Luci ,bez licitacije I mimo

znanja lokalnie uprave i javnosti u Trebinju. Zbog javnosti a I vase informisanosti radi se o
sledećim parcelama:

Broj parcele Broj lista Povrsina
2523/7 2127 4357kvm
2523/8 2127 3902kvm
2456/9 2127 3451kvm
2456/7 2127 285kvm

Navedene parcele su obradjenje putem sluzbene stranice RUGIP-a ali prema nesluzbenim
saznanjima ugovorom je obuhvaceno mozda I vise parcela. Naše udruženje čeka
dokumentaciju koju smo u skladu sa zakonom zatražili od nadležnih državnih institucija.

Izražavamo zabrinutost zbog dešavanja koje imaju negativan odjek i nose jako teške poruke
građanima Trebinja koji mislie da imaju vlast, državu I zakon koji rade u njihovom
interesu.Ovaj slučaj demantuje to, demantuje I sve investiture koji u trebinju grade i kupuju
kvadrat po 400KM ( zadnja službena postignuta cijena), postavlja pod upitnik legalnost
gradnje I uopšte ulaganja u Trebinju.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1711348284066.jpg


Ovo pismo nema nikakvu političku pozadinu i enegrično odbacujemo bilo kakav pokušaj
diskreditovanja pokreta kao građanskog. Ovo pismo svojim sadržajem potvrđuje da u ovom
problemu nema mjesta za politička prepucavanja, već je poziv na slogu i jedan zajednički i
iskren napor u korist budućnosti i interesa našeg grada. Postavljaju se sledeća jasna pitanja
Vama, nadležnim institucijama grada javno i sa potpunim pravom:

 1. Kako je moguće da REPUBLIKA SRPSKA može prodati tako značajne i važne
  lokacije na teritoriji grada Trebinja trećem licu bez znanja lokalne vlasti? Ako je to
  moguće onda se dovodi u pitanje potreba za postojanjem lokalne vlasti uopšte,
  postavlja se koja je njena svrha i čiji interes je takvoj vlasti prioritetan. Lokalna vlast
  ona ta koja treba da djeluje prema većim nivoima šiteti interese i dobrobit građana.
  Podsjećamo vas da je samo u slučaju okupacije ovakav način funkcionisanja vlasti
  manje moguć…
 2. Da li se slažete da ovakav način rasprodaje parcela dovodi u pitanje povjerenje
  građana grada Trebinja u institucije Republike Srpske. Jasno je da su navedene parcele
  prodate ispod svake do sada postignute cijene, ali je i evidentno da grad Trebinje nije
  proveo zamisljene projekte na pomenutoj parceli. Podsjećamo Vas da se u istoj
  skupštini donijeli odluku o raspisivanju idejnog rešenja za šetalište od gradskoj jezgra
  do manastira Tvrdoš. Kako je moguće da država proda parcele sa kojim grad
  Trebinje ima planove od opšteg značaja.
 3. U pomenutom kupoprodajnom Ugovoru od 07.12.2023 stoji da su pomenute parcele
  prodate za ukupno 1.450.000KM privatno licu, a do tada su bile kao društvena svojina
  sa pravom korištenja Voda Srpske AD Bijeljina. Da li se slažete da su površine koje su
  vrlo bitne za budući razvoj grada uz mizernu nadoknadu, suprotno društvenom i
  javnom interesu bezobzirno prodate privatnom licu na štetu građana Trebinje, na štetu
  napora za razvoj turizma i suprotno težnji za izgradnjom jednog modernog i
  autnetičnog ambijenta po kojem bi Trebinje u budućnosti bilo poznato.
 4. Da li se slažete da možete zajedničkim snagama, bez obzira na stranačke boje,
  djelovati na predsjedništvo Republike Srpske kako bi se pokrenuli mehanizmi da se
  navedena površina proglasi opštim interesom ako već ne može da se poništi ugovor o

prodaji . Naše udruženje smatra da je upravo pomenuta površina takva i da treba da se
proglasi opštim interesom. Smatramo da je proglašenje opšteg interesa potpuno
legitiman način da se ova površina sačuva od devastacije i otiđenja. Ako je kupac
kupio parcele sa ciljem gradnje postavlja se pitanje ko mu je obećao izdavanje dozvole
za gradnju i na osnovu čega.

 1. Da li je tačno da Vlada Republike Srpske može izdati građevinsku dozvolu i sve ostale
  potrebne papire za gradnju bez znanja i odobrenja odjeljenja za prostorno uređenje
  Grada Trebinja. Ako je tako zašto ta institucija uopšte postoji kao organ lokalne
  uprave.
 2. Pomenute parcele dugo godina nisu uređivane sem košenja i kupljenja smeća. Da li
  smatrate da su određeni politički činioci na lokalnom nivou namjerno zapostavljali ove
  površine i zbog čega. Podsjećamo vas da je rijeka Trebišnjica rijeka sa vrlo malo
  iskoristive obale.
 3. Da li smatrate da postoje nelogičnosti u istoriji parcela i kako je uopšte moguće da su
  pomenuta parcele državno vlasništvo.
 4. Da li smatrate da je vaše prisustvo u skupštini značajno interesima građana i
  budućnosti Trebinja .
 5. Da li su navedene parcele građevinske parcele i ako jesu po kojoj odluci i po čijem
  stručnom mišljenju.

Navedena pitanja koja smo postavili u otvorenom pismu imaju za cilj da fokusiraju javnost na
odgovore koje tražimo. Mi smatramo da je izvjesno da u ovom slučaju već ima elemenata za
policijske agencije i tužilaštvo i zbog cijene i zbog načina sprovođenja prodaje ali i zbog
istorije parcele i svih odluka koje su sporne same po sebi u vezi sa njihovim krajnjim
rezultatom. Dali je moguće da se tako bitni državni organi poput Vlade i Ministarstava
godinama bave donošenjem rešenja i odluka sa krajnjim ciljem prodaje privatnom licu.
Ovakvi primjeri vrijeđaju inteligenciju običnog građanina, jasan su i školski primjer otimanja,
krađe i kriminala na koji ne smijemo da žmurimo. Ne zbog sebe već zbog budućih generacija.
Pozivamo sve političke subjekte na teritoriji grada da zajednički prihvate ovo pismo kao jednu
zdravu inicijativu usmjerenu iskreno ka dobrobiti našeg grada. Pozivamo Gradonačelnika
Mirka Ćurića da uzme u razmatranje sazivanje vanredne skupštine grada sa ovom temom jer
ona to zaslužuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*